WATER JET MACHINE

เครื่อง WATER JET

เครื่องวอเตอร์เจ็ท คือ เครื่องตัดด้วยน้ำแรงดันสูง เป็นกระบวนการที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดผุ่นผง หรืออันตรายจากก๊าซพิษ การตัดด้วยระบบวอเตอร์เจ็ท มีข้อดีในการตัดชิ้นงานที่มีความซับซ้อน สามารถตัดวัสดุได้ทุกรูปแบบ มุมมีความคมชัด มีความลาดเอียง และสร้างมุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการตัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

หลักการทำงานของเครื่อง WATER JET

  • มีแรงจากเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงสร้างกระแสน้ำที่มีแรงดันได้สูงถึงอัตรา 94,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (6480 บาร์) เปรียบเทียบความแรงมากกว่าแรงดันน้ำท่อน้ำดับเพลิงแรงดันสูงสุดทั่วไปถึง 90 เท่า ! โดยประมาณ
  • แรงดันเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นความเร็วด้วยการผ่านหัวฉีดที่ทำจากอัญมณีขนาดที่มีขนาดเล็ก, สร้างกระแสน้ำที่มีขนาดเล็กเท่าผมคน ซึ่งสามารถตัดวัตถุอ่อนได้อย่างง่ายดาย

  • สามารถเพิ่มกำลังในการตัดมากขึ้น 1000 เท่าโดยประมาณ, โดยทรายโกเมนถูกดึงลงไปในกระแสน้ำวอเตอร์เจ็ทมีความเร็วเหนือเสียงน้ำและโกเมนพุ่งออกจากหัวตัดเกือบจะ 4 เท่าของความเร็วเหนือเสียง, ทำให้สามารถตัดเหล็กหนาได้มากกว่าหนึ่งฟุตได้อีกด้วย.